Läkemedelsavfall för veterinärer – Hassemans förklarar

Vi på Hassemans tar djurvård på allvar och strävar alltid efter att ge bästa möjliga hjälp till ditt husdjur. Med moderna vårdmetoder och läkemedel har veterinärer idag bättre möjligheter än någonsin tidigare att hjälpa. Men vad finns det för följder och risker med läkemedel? Vilket ansvar har vi som veterinärer och vilket ansvar har du som privatperson? Faktum är att läkemedel även till djur ofta försvinner och hamnar i fel händer, i vissa fall säljs det vidare till missbruk.

För att få bukt på detta problem krävs en säker hantering av läkemedelsavfall. Att på ett tydligt, strukturerat och inramat sätt hantera mediciner, tabletter, sprutor och annat kvarblivet efter användning. Det är en självklarhet inom såväl vård som djurvård att hantera avfallet ansvarsfullt. Däremot är något som ofta eftersätts när tiden är knapp och andra uppgifter prioriteras. För att förhindra detta har det svenska företaget Recaremed presenterat en helhetslösning för läkemedelsavfall där du kan lämna över ansvaret till dem och istället kunna fokusera på djurvård och annat.

Recaremed – en svensk pionjär

Recaremed erbjuder en smart och enkel sorteringslösning, där personalen enkelt sorterar läkemedelsavfallet. Därefter sköter Recaremed hela processen från upphämtning, transport, till destruktion. Efter upphämtning får din verksamhet en ny sorteringsbehållare, eller Recarebox som de kallar det, och du kan börja om processen. Upplägget gör det mycket svårare att komma undan med stölder, samtidigt som anställdas vardag blir enklare. Det är en tidskrävande process att både sortera och sedan också lämna in använt läkemedelsavfall. Med Recaremeds lösning för läkemedelsavfall frigörs dyrbar tid samtidigt som tryggheten på arbetsplatsen ökar. Alla som någon gång varit med om att kvarblivet läkemedel försvinner på arbetsplatsen vet vilken dålig stämning och osäkerhet det skapar. Att investera i hantering av avfallet är med andra ord en insats som kommer gynna många delar av verksamheten.

Så håller du reda på ditt läkemedel

 • Följ veterinärens anvisningar
  Det säger sig självt, men ta anvisningarna på allvar. Både när det gäller användning och sedermera sortering.
 • Förvara läkemedlen säkert och behåll förpackningen
  Förvara ditt husdjurs läkemedel och mediciner oåtkomligt för barn och djur. Behåll med fördel förpackningen, där hittar du viktig information och doseringsintstruktioner.
 • Hantera överblivet läkemdel korrekt
  Släng inte läkemedel i soporna eller spola ner det i toaletten. Fråga din veterinär eller på apoteket om du är osäker över hur du på bästa sätt sorterar det.
 • Är du osäker – fråga!
  Tveka inte att höra av dig till experter om du är osäker på hur du ska gå till väga. Hassemans står till ditt förfogande, eller ännu bättre experterna – Recaremed.

Ta ditt ansvar och hantera läkemedelsavfall rätt

Läkemedelsavfall ska tas på allvar och med hjälp av rätt lösningar och rutiner behöver det inte vara komplicerat. Är du veterinär rekommenderar vi på Hassemans dig varmt att kontakta Recaremed. Genom att arbeta med experter finns det likt vi varit inne på många fördelar. Strömlinjeforma arbetsrutiner, frigör tid och undvik stölder och andra problem på arbetsplatsen. Det finns andra aktörer på marknaden med liknande tjänster, men enligt vårt tycke spelar Recaremed i en egen liga.