Förbättrad säkerhet och effektivitet med hantering av kliniskt avfall

Detta nya avfallshanteringssystem, inkluderande säkra kanylburkar för hantering av kliniskt avfall, har verkligen förändrat hur vi tar hand om både kliniskt avfall och all annan läkemedelshantering på Has E. Mans. Med de säkra behållarna kan vi nu hantera allt från kanyler till överblivna läkemedel på ett sätt som skyddar både vår personal och vår omgivning. Systemet inte bara minskar hälsoriskerna, utan det ökar även effektiviteten genom att säkerställa att allt farligt material och läkemedel hanteras korrekt och säkert.

Denna förbättrade process bidrar till en renare och säkrare arbetsmiljö, och stödjer vår strävan att upprätthålla de högsta standarderna i vår vård. Genom att integrera kanylburkar och läkemedelshantering i ett omfattande system för avfallshantering tar vi ett stort steg framåt i att skapa en mer hållbar och ansvarsfull verksamhet. Vi ser fram emot att fortsätta vår resa mot att förbättra säkerheten och effektiviteten i vår arbetsmiljö, och vi är stolta över de positiva förändringar detta nya system medför.

Varför vi valde som vi gjorde

Efter noggrant övervägande av olika alternativ, inklusive den möjliga leverantören EcoSafe, beslutade vi att samarbeta med företaget med dom gröna boxarna. Valet föll på dem på grund av deras pålitlighet och omfattande erfarenhet inom hantering av kliniskt avfall. Recaremeds engagemang för säkerhet, deras förmåga att erbjuda skräddarsydda lösningar anpassade till våra specifika behov samt deras proaktivitet i att följa lagar och regleringar gjorde dem till ett självklart val. Deras systematiska och transparenta processer ger oss den nödvändiga tryggheten att allt avfall hanteras på ett säkert och professionellt sätt, vilket är avgörande för vårt arbete med hundar och deras välfärd.


Implementering av kanylburkar i kennelmiljön

I vårt arbete på Has E. Mans kennel har vi infört kanylburkar för att hantera kliniskt avfall på ett säkert sätt. Flera studier visar på vikten att ha kompetensen att kunna hantera läkemedel på rätt sätt. Dessa specialdesignade behållare är kritiska för att säkerställa en säker och ren miljö både för våra hundar och personal. Användningen av kanylburkar minskar risken för olyckor och kontaminering, vilket är särskilt viktigt i en miljö där både hundars välbefinnande och medarbetares hälsa står i fokus. Detta system stärker säkerhetsåtgärderna på vår kennel och bidrar till att upprätthålla en hög standard av renlighet och säkerhet.


Fördelar med vår nya avfallshantering

Vår nya lösning för avfallshantering har transformerat vår kennel och vårt hundcenter till en än mer effektiv och säker miljö för både våra fyrbenta vänner och deras skötare. Genom att introducera ett omfattande system för hantering av kliniskt avfall, inklusive säkra kanylburkar, har vi lyckats minska hälsorisker och öka produktiviteten i vår kennel. Detta system bidrar till en betydligt renare och säkrare arbetsmiljö, vilket direkt påverkar kvaliteten på den vård vi kan erbjuda. Det känns även som ett naturligt steg nu när vi även blivit mer klimatsmarta med vår nya energianläggning med solceller, batterier och värmepump.

Det nya systemet underlättar inte bara dagliga rutiner utan försäkrar även att vi hanterar avfall på det mest ansvarsfulla sättet. Att investera i denna typ av infrastruktur är ett tydligt steg mot att förbättra inte bara arbetsförhållandena utan även vår servicekvalitet, vilket i sin tur leder till högre kundnöjdhet. Vi är engagerade i att kontinuerligt förbättra vår miljö och ser fram emot att dela med oss av fler framsteg och initiativ genom vår blogg. Vårt åtagande mot säkerhet och effektivitet återspeglas i varje steg vi tar, och vi är entusiastiska över de positiva förändringar som vårt nya avfallshanteringssystem medför.